logo.png

EHBO

Inhoud

Module 1:

wetgeving, samenstelling verbanddoos ,alarmeren van de hulpdiensten, anatomie van het menselijk lichaam, benaderen van een noodsituatie, evaluatie van de vitale stelsels, stabiele zijligging en evacuatietechniek

Module 2:

Levensreddend handelen: reanimatie en AED (gebruik AED trainer idem aan AED instelling)

Module 3:

Ongevalssituaties: stelpen van bloedingen, wondzorg, brandwonden en letsels van het bewegingsstelsel…Verbandleer: drukverband, spiraal, spica, kruisverband, schildpadverband, muts van Hippocrates, draagdoek, claviculaverband, schouderimmobilisatie, armsling, vingerverband, stompverband

Module 4:

Ziekteleer: EHBO bij levensbedreigende situaties: beroerte, hartaanval, ernstige dyspnoe (COPD, hyperventilatie, astma), verstikking, epilepsie, syncope, diabetes, intoxicaties.

Doelgroep

Kandidaat hulpverlener voor eerste hulp op het werk (bedrijven, scholen, openbare instellingen en diensten)

Cursusduur

16u (conform regelgeving KB 15/12/2010)

4 dagdelen van 4u of 2 dagen van 8u.

Uren te bepalen in overleg (ook zaterdagen)

Locatie

Incompany of op een door u aangegeven locatie of in onze opleidingsruimte 

Maximum 15 deelnemers per groep

(wettelijk bepaald)

Intresse in deze opleiding?
Stuur ons gerust een mailtje naar vofgeka@gmail.com of stuur ons een bericht via het contactformulier.

Jaarlijkse bijscholing hulpverlener

Inhoud

Basisopleiding hulpverlener

Doelgroep

Hulpverleners die reeds een basisattest hulpverlener behaalden en mits het volgen van een jaarlijkse bijscholing dit attest telkens voor 1 jaar kunnen verlengen.

Cursusduur

Minimum 4u (conform regelgeving KB 15/12/2010)

Uren te bepalen in overleg (ook zaterdagen)

Locatie

Incompany of op een door u aangegeven locatie of in onze opleidingsruimte 

Maximum 15 deelnemers per groep

(wettelijk bepaald)

Onderwerpen te bepalen in functie van de risico-analyse en/of in overleg met de klant.

Eerste bijscholing na basisopleiding
= meestal een toepassing van de gekende EHBO adhv casussen

Casussen aangepast aan de meest relevante ongevalssituaties.
Eventuele opfrissing van specifieke onderdelen.

 

Tweede bijscholing na basisopleiding

= afhankelijk van de vorige bijscholing
Verder werken met casussen

of 

Is men al klaar om de interne procedures te testen?

 

Derde en volgende  bijscholingen na de basisopleiding
Simulaties van relevante ongevalssituaties met simulant.

 

DOEL: bedrijfseerstehulpverleners zekerder maken om zo adequaat te handelen bij onverwachte ongevalssituaties.
 

Doel

Inhoud

Onderwerpen te bepalen door de klant.
Er kunnen workshops wondzorg, workshop basisreanimatie en gebruik AED, workshop ziektebeelden, workshop verbandleer, workshop kennismaking met de verbanddozen beschikbaar in het bedrijf/instelling/school, … met een maximum van 3 workshops die gelijktijdig aangeboden worden.

Indien nodig kunnen er ook workshops rond veiligheid en brandpreventie gegeven worden. Hiervoor werken we samen met een externe partner.

Doelgroep

Iedere medewerker van bedrijven, scholen, openbare instellingen en diensten

Cursusduur

Te bepalen door de klant. Er kunnen mini-workshops georganiseerd worden tot uitgebreidere workshops, afhankelijk van de gevraagde inhoud.

Locatie

Incompany of op een door u aangegeven locatie

Vorming basisreanimatie volwassenen + gebruik AED-toestel

Omdat het gemiddeld 9 minuten duurt voordat er een ambulance in de buurt is, is het van groot belang in de tussenliggende tijd te starten met reanimeren, eventueel met gebruik van AED (Basic Life Support). Steeds vaker zien we namelijk op de werkvloer maar ook in winkelcentra of sportaccommodaties de Automatische Externe Defibrillator (AED) verschijnen. Na deze cursus zijn uw medewerkers in staat om op een veilige en adequate manier te reanimeren volgens de richtlijnen van de Europese reanimatie raad. De opleiding reanimatie en AED kan ook worden gevolgd. We hebben verschillende AED trainers ter beschikking. In deze cursus volgt een uitgebreide praktische benadering van de reanimatietechnieken en het gebruik van een AED

Onderwerpen die behandeld worden:

  • Alarmeren en beoordelen van vitale functies

  • Bewusteloosheid

  • Het vaststellen van een ademstilstand en circulatiestilstand

  • Reanimatie

  • Gebruik AED

Inhoud

1/ Alarmeren en beoordelen van de vitale functies
2/ Handelen bij bewusteloosheid
3/ Het vaststellen van een ademstilstand
4/ Reanimatie
5/ Gebruik van het AED (we beschikken over verschillende AED-trainers en laten de medewerkers oefenen met het model dat in het bedrijf/instelling beschikbaar is)

Bij iedere stap zal eerst een korte theoretische toelichting gegeven worden, nadien worden de aangeleerde technieken geoefend.

Doelgroep

Iedere medewerker van bedrijven, scholen, openbare instellingen en diensten

Cursusduur

4 uur

Locatie

Incompany of op een door u aangegeven locatie of in onze opleidingsruimte

Intresse in deze opleiding?
Stuur ons gerust een mailtje naar vofgeka@gmail.com of stuur ons een bericht via het contactformulier.
Intresse in deze opleiding?
Stuur ons gerust een mailtje naar vofgeka@gmail.com of stuur ons een bericht via het contactformulier.
Intresse in deze opleiding?
Stuur ons gerust een mailtje naar vofgeka@gmail.com of stuur ons een bericht via het contactformulier.

Projectdag EHBO met workshops en doorschuifsysteem

 
 
 
 
enkel logo GeKa doorzichtige achtergrond